Xổ số MEGA 6/45

Xổ số MEGA 6/45

Xổ Số Miền Nam 9 1 2022 Thí nghiệm neutrino trong Vịnh Daya báo cáo kết quả đo nhiệt độ neutrino dựa trên mọi dữ liệu.

Cập Nhật:2022-06-05 13:00    Lượt Xem:158

Xổ Số Miền Nam 9 1 2022 Thí nghiệm neutrino trong Vịnh Daya báo cáo kết quả đo nhiệt độ neutrino dựa trên mọi dữ liệu.

Phóng viên đã học được từ Học viện vật lý năng lượng cao của Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc rằng vào tháng Sáu, kết quả mới nhất của thí nghiệm neutrino Vịnh Daya đã được thông báo tại hội nghị 30th International neutrino và Astrophysics tại Seoul, South Korea. Đây là lần đầu tiên mọi dữ liệu được dùng để phân tích các góc pha chế neutrino sin22 trong thí nghiệm neutrino ở Đại Bay Bay. θ Độ chính xác đo của cấp 13 là 2.8=Xổ Số Miền Nam 9 1 2022, đó là kết quả đo chính xác nhất trong ba góc pha trộn neutrinoXổ Số Miền Nam 9 1 2022, và rất khó mà vượt qua được bằng các thử nghiệm khác trong tương lai gần. Các thiết bị thử nghiệm neutrino từ Vịnh Daya bắt đầu nhận được dữ liệu vật lý vào ngày 12h, 2020, và sẽ được ngừng hoạt động vào tháng mười hai. [Mỹ] Đoạn cuối cùng