Xổ số MEGA 6/45

Kqxs Phú Thọ

Xổ Số 12 Tây Tháng 1 [trình diễn trên đường] tốn trình diễn cho CosCO Haike: chủ động thúc đẩy hoạt động ba năm để cải thiện quy trình cổ đông bang và thự

Cập Nhật:2022-06-06 07:28    Lượt Xem:63

Xổ Số 12 Tây Tháng 1 [trình diễn trên đường] tốn trình diễn cho CosCO Haike: chủ động thúc đẩy hoạt động ba năm để cải thiện quy trình cổ đông bang và thự

The CosCO Haike (002413) 2021 ♪ Buổi trình diễn hàng năm đã được tổ chức một cách thành công trong lộ trình xoay chiều vào tháng 3-1. Ông wangxinbo, giám đốc công ty và phó giám đốc (chủ tọa), bà Đới Tịnh, kế toán trưởng và thư ký của hội đồng quản trị, và ông zhangzhiyun, đạo diễn độc lập, tham dự s ự kiện này. Một s ố nhà đầu tư hỏi về công ty và kế hoạch tương lai của công ty trong cuộc cải cách công ty? Trình Giám đốc và phó giám đốc của tổ chức (chủ trì công ty) đã nói rằng công ty sẽ chủ động phát triển tích cực hành động ba năm khai thác cải cách công ty, thực hiện dự án cổ phiếu hạn chế, và đã thực hiện các cải cách như hệ thống quản lý giáo dục và quản lý hợp đồng ở mọi cấp công ty. Chúng ta đã cải thiện hiệu quả trong việc thăng tiến các nhiệm vụ cải cách cụ thể trong vòng ba năm của cải cách kinh doanh quốc giaXổ Số 12 Tây Tháng 1, chúng ta có thể cải tiến hiệu quả trong lĩnh vực quản lý, ví dụ, chúng ta đã được thúc đẩy cạnh tranh vào các vị trí quản lý, và tạo một môi trường công việc công bằng và một nền văn hóa tích cực trong xã hội. Trong bước tiếp theo, công ty đã tham gia vào kế hoạch biểu tình khoa học và công nghệ cải tạo quốc gia cùng với cổ đông chủ quyền Thượng Hải xưởng nghiên cứu. Kế hoạch này khắt khe hơn trong các mục tiêu nhiệm vụ và mềm dẻo hơn trong cơ chế và hệ thống. Nó s ẽ cải thiện và cải thiện hệ thống và cơ chế, thực hiện cơ chế ba cơ sở, tăng sức sống sản xuất và phát triển khoa học và công nghệ, tăng cường khả năng phát triển triển nội bộ và phát triển tiên tiến của công ty và đồng thời phát triển giá trị riêng của nó, Bảo vệ quyền lợi và quyền lợi của cổ đông và tạo thành vòng tròn thiện trong việc phát triển chất lượng cao. Một dạng đầu tư muốn biết về công ty dữ liệu vận chuyển thông minh và vận chuyển thông tin, Vương rất kiên nhất. Vương rất nói rằng công ty đã tiếp tục khách nghệ thuật và một cách truyền thống, xây dựng đạo s ố cơ bản cho dịch vụ kinh hoạ Thông minh máy quay với tốc độ cao cấp trên mạng, thông minh đường cao tốc quản lý và bảo trì, v.v. thu thập dữ liệu của ngành công nghiệp, và trao quyền cho ngành này qua công nghệ và dữ liệu. sản phẩm và dịch vụ có tính đám mây, xây dựng và phát triển một cơ sở kỹ thuật số mới, và dự án nghiên cứu và ứng dụng của tổ chức dịch vụ tính toán đám mây cho các công ty vận tải biển đã đạt giải thưởng đầu tiên của nghiên cứu và công nghệ nghiên cứu khoa học và công nghệ 2021 của xã hội di chuyển Trung Quốc. Theo dữ liệu công cộng của

thì CosCO Haike chủ yếu tham gia giao dịch thông minh, tàu nhanh, thông minh, thông minh, an ninh thông minh và các lĩnh vực khác, và có khả năng phục vụ đầy đủ trong các lĩnh vực trên, như là tham khảo kế hoạch, hệ thống lắp ráp, phát triển phần mềm ứng dụng, phát triển sản phẩm, quản lý dữ liệu, thao tác hệ thống và các dịch vụ bảo trì. Trong những năm gần đây, công ty đã cam kết chuyển dạng kỹ thuật số của công ty chủ yếu, yêu cầu phát triển số hóa, năng lượng xanh và trí tuệ, thực hiện xây dựng văn phòng trung tâm dữ liệu và doanh nghiệp, xây dựng các sản phẩm nền tảng số cho các dịch vụ công nghiệp với kiến trúc trung tâm các dữ liệu, và cung cấp các giải pháp kỹ thuật số và thông minh cho các khách trong ngành. Để biết thêm chi tiết về hội thảo, hãy nhắp vào: https://rs.p5w.net/html/133245.shtml Description