Xổ số MEGA 6/45

Kqxs Phú Thọ

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Trần Nguyệt lộ: lên kế hoạch các công cụ tăng cường và tiếp tục ổn định to àn bộ s ố tín dụng

Cập Nhật:2022-05-22 14:30    Lượt Xem:143

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Trần Nguyệt lộ: lên kế hoạch các công cụ tăng cường và tiếp tục ổn định to àn bộ s ố tín dụng

Theo Thượng Hải chứng khoán Trung Quốc... Mạng lưới chứng khoán (phóng viên Zhang Jones) Làm thế nào chính sách tiền tệ có thể đáp ứng được tác động của dịch bệnh? Trong một loạt các cuộc họp báo s ắc thái về thập kỷ của Trung Quốc, Trần Nguyệt Lầu, phó chủ tịch của Ngân hàng Trung Quốc, đã nói rằng, theo những quyết định và nội dung của Uỷ ban Trung Quốc và Hội đồng Ngoại giao, đã chú ý tới lực lượng vừa đủ, chính xác và tiên tiến, củng cố hành chính xác và thận trọng trong chính sách tiền tệ, và ủng hộ mạnh mẽ sự ổn định của thị trường kinh tế. Một tay phóng viên của Thượng Hải chứng khoán Mũ Bài! Đầu tiên, tiêu chuẩn được hạ xuống theo hướng trực tiếp để duy trì khả năng hợp lý và khả năng thanh to án. Thứ hai, hướng dẫn cho thị trường tiền lãi của vay giảm tiếp theo ở mức tương đối thấp, để giảm chi phí tài chính của các đối tượng thị trường và thúc đẩy nhu cầu tài chính. Thứ ba, đã có một s ố công cụ cấu trúc về chính sách tiền tệ được tạo ra, như là dự án 2001 tỷ yuan của tái đầu tư khoa học và công nghệ học và 0 tỉ yuan đặc biệt cho những người chăm sóc già chung. đồng thời, ngân hàng Trung Quốc tăng chính xác hỗ trợ cho những liên kết yếu như xanh tươi, nhỏ và vi nghiệp. Chúng tôi sẽ hỗ trợ các tổ chức tài chính cấp 230.9 tỉ yuan và 22.5 tỉ yuan của khoản vay đáp ứng nhu cầu. Vẫn tiếp tục tăng cân các khoản vay nhỏ và nhỏ. Thứ tư, 23, chính sách và hành động củng cố dịch vụ tài chính và tăng cường hỗ trợ cho nền kinh tế thực sự được ban hành kịp thời để hỗ trợ chống dịch bệnh và kiểm soát và phát triển kinh tế và xã hội. Trần Vũ khí nói rằng trong giai đoạn tiếp theo, Ngân hàng Trung Quốc s ẽ đặt một sự phát triển ổn định vào một vị trí nổi bật hơn, tăng cường sự cải tiến các chính sách vòng lặp, đẩy nhanh tiến hành các chính sách và các biện pháp đã được phát hành, đặc biệt là kế hoạch các dụng cụ tăng dần, tiếp tục ổn định to àn bộ ngân sách, tiếp tục giảm chi phí tài chính, tiếp tục tăng cường hỗ trợ tài chính cho các khu vực chủ chốt và liên kết yếu, và tăng cường hỗ trợ cho nền kinh tế thực tế. The People's Bank of China, the Political vay công cụ của Chen Yulu, đã phát biểu ở Thượng Hải: the view of this article represents only the authors. Sohu là một nhà phát hành thông tin, và Sohu cung cấp chỉ dịch vụ kho thông tin.