Xổ số MEGA 6/45

Xổ số MEGA 6/45

Ket Qua So Mien Bac Hom Nay Sản phẩm quần áo trẻ em cấp thấp đang lo ngại! Công ty Đường Quảng Châu

Cập Nhật:2022-06-19 08:49    Lượt Xem:184

Ket Qua So Mien Bac Hom Nay Sản phẩm quần áo trẻ em cấp thấp đang lo ngại! Công ty Đường Quảng Châu

*0 nhờ hệ thống thời trang to àn diện của mạng lưới toàn diện* theo ứng dụng tianya, gần đây, Quan Châu Á Youyi Banai Road y Tui Tui Tui Tui Co., Ltd. was awarded 200yuan by Quảng Châu Tiana District Chợ Supervision Administration Administration for producing and selling children's jeans whose color fast to wet ma s át đã không đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia. Nó nói rằng nó nói rằng hôm nay là lối hành động của chúng tôi, theo những dấu hiệu kiểm tra được thị trường hàng khủng a dự a hàng, bên Cục Quản LýKet Qua So Mien Bac Hom Nay, Sở chúng tôi đã kiểm tra trên sông Quảng Châu máy. Benny Road Sau khi điều traKet Qua So Mien Bac Hom Nay, được phát hiện là các bên có khả năng s ản xuất và bán mặc đồ jean cho trẻ em không đạt tới tiêu chuẩn quốc gia để bảo vệ sức khỏe con người, và bị tình nghi là đã vi phạm những quy định liên quan trong luật về chất lượng sản phẩm. Điều tra ra rằng vào tháng mười bốn, 2020, người đó đã mua và mặc đồ denim của OEM 7 trên thị trường với giá trị 62 yuan... siêu pin 434 yuan. Sau đó, người phụ trách bán chiếc váy quần jean cho khách hàng được đề cập đến với giá 149.5 yuan (yuan). Theo như kiểm tra của Far East Zhengda Insurance Group Co., Ltd., the outlet children's denim skirt time to wet ma s át không khớp với lớp B tiêu chuẩn chuẩn chuẩn kỹ thuật định an ninh cho Trẻ sơ sinh và trẻ em's clothes sản. Theo các quy tắc ứng dụng về chất lượng và trạm kiểm tra quần áo trẻ sơ sinh và trẻ em tại Dax District of B ắc 2021, the kiê kiê kiê kiê kiểm tra condition is không đủ tiêu chuẩn. Theo như kiểm tra Nhóm Điều tra (1) Vũ trang cho trẻ em, Ltd, the Trên Trên Trên đời này's jeans skirt fast to wet ma s át không khớp với lớp B tiêu chuẩn chuẩn chuẩn chuẩn chuẩn chuẩn chuẩn chuẩn chuẩn chuẩn chuẩn chuẩn chuẩn chuẩn chuẩn chuẩn duy nhất của gb11701-thẩm tra cho trẻ em và sản phẩm của vải trẻ em. Dựa theo các quy tắc ứng dụng cụ cung cấp chất lượng và kiểm tra mẫu quần áo trẻ em tại Dax District of Beirut ở 2021, kết luận kiểm tra không được duyệt. The computer and selled the previously children's jeans skirt that did not meet the National chuẩn men for protection of human health, with a value of 1046.5 yuan and a fraud thu nhập of 62.5 yuan. Sản xuất và bán bộ quần jean của trẻ em được đề cập đến (Quần áo quần jean) của bọn trẻ em phía trước vi phạm những quy tắc của luật s ản phẩm cấp cao, và là hành động bất hợp pháp sản xuất và bán hàng của bọn chúng mà không đáp ứng các tiêu chuẩn quốc gia để bảo vệ an toàn cho nhân loại và nhân vật và đất đai. Theo mục đích 42 của luật pháp về chất lượng sản phẩm, Sở giám sát thị trường huyện Thiên Châu quyết định ra lệnh cho người đó ngừng sản xuất và bán sản phẩm mà không đáp ứng các tiêu chuẩn quốc gia để bảo vệ sức khỏe con người, và áp dụng các hình phạt hành pháp theo sau:1. 2 12299; thu nhập bất hợp pháp của 62.5 yuan đã bị tịch thu. The Benelux was originally an Italian clothes brand. It was founded in 1981. It started to work in Hong Kong in the 80s. Later, it was sald in the continent. It was originally called binnuo. In 1995, the Chinese trade was officially renamed Benelux. The following year, Barney road được mua bởi Hong Kong deyongjia Group Co., Lt. and Guangzhou Friendship Barney Road clothes Co., Lt. đã được thành lập. Description