Xổ số MEGA 6/45

Kqxs Phú Thọ

Sxmb Ngày 21 Cách hoạt động đa cửa sổ Excel, đã dùng chưa?

Cập Nhật:2022-07-08 09:53    Lượt Xem:133

Sxmb Ngày 21 Cách hoạt động đa cửa sổ Excel, đã dùng chưa?

Một. Tạo một cửa sổ mới và sắp xếp lại tất cả. (2)

0}Khi chúng tôi kiểm tra hai bảng làm việc, chúng tôi cần phải chuyển qua lại giữa hai bảng làm việc. Bạn có thể dùng chức năng cửa sổ mới để mở cả hai bảng làm việc cùng một lúc. Dễ dàng kích thích thực đơn (xem) vùng cửa sổ (cửa sổ mới), và một cửa sổ của bảng làm việc gốc sẽ xuất hiện. Cả hai cửa sổ có thể được xem cùng lúc để kiểm tra. Nói ra nóng, nói ra lối đó rất nguy hiểm. Nó rất nguy hiểm. Nó rất khó hiểu. Nó không thể kiểm soát được bản sổ của cuộc việc làm việc này. Dễ dàng!! Cuộn: điều chỉnh tự động dàn bố trí theo cửa sổ. Không có sự khác biệt giữa hai cửa sổ và dọc cạnh nhau. Ba cửa sổ sẽ được hiển thị như một cửa sổ bên trái và hai cửa sổ ngang bên phải. Nó chuyển sang hướng duy nhất: bất kể có bao nhiêu cửa sổ mới được tạo ra, tất cả cửa sổ được bản đồng ngang. Nó xấu xa. Nó luôn có những tất cả cửa số này. Nói ra rất nhiều cửa sổ mới được tạo ra. Mũ/ ảnhName Nói chuyện với những gì đó, nói ra. Nói chuyện với những gì đó, nó không thể hiểu nổi. Nó không phải là những gì xảy ra. chúng ta có thể dùng chức năng nhìn mặt đối mặt, xem mặt và cuộn đồng bộ (2) tác dụng khi chúng ta so sánh hai cửa sổ, chúng ta cũng có thể dùng chức năng nhìn mặt đối mặt, mà không cần phải chuyển qua lại giữa các quyển làm việc. Khung xem mặt đối mặt có thể dễ dàng so sánh. Chức năng này chỉ có thể so sánh hai cửa sổ cùng lúc. Nếu có hơn hai cửa sổ, nó sẽ cho bạn chọn hai cửa sổ nào để so sánh. Làm ơn nhắp vào và kiểm tra để xem hai cửa sổ sẽ được hiển thị tự động bên cạnh. Khi xem bên cạnh, mỗi năm một cuộn sẽ được chọn tự động. Bỏ xuống một cửa sổ và cửa sổ khác cùng lúc. Đây là cách tốt để so sánh các tài liệu qua đường, hoặc hiển thị sự khác nhau. Việc nhắp nút cuộn đồng bộ sẽ tắt chức năng cuộn đồng bộ, và hai cửa sổ có thể được cuộn và xem riêng. Nói ra, nộp ra, nộp ra lỗ ra, nộp sổ ra. nổi ra: chia ra bản sổ này, tự động chia ra bản nước khác,Kqxs Phú Thọ có thể được cuộn và nhìn thấy riêng. Chúng ta có thể dùng chức năng này để so sánh nội dung của cùng một cửa sổ. Cột, hàng, và các tế bào có thể được dùng để chia ra. Nói ra nó, nổi ra đường: hành động đường và nhắp̀i đa. Cửa sổ được chia thành hai phần, có thể được cuộn và được xem riêng. Như hiển thị trong tư thế sau: phân chia đường có thể được sử dụng bằng cách so sánh bán hàng của nhân viên 1 và nhân viên 15. The column Split: select the column to Split, Click Split, and the window is computed into two parts, which can be cuộn and seemed two. Như hiển thị trong hình thể sau: dễ chia cột có thể được dùng để so sánh bán hàng của sản phẩm A và sản phẩm J. The tế bào này được chia ra: chọn xà lim cần chia ra, nhắp vào mảnh, và cửa sổ sẽ được chia thành bốn phần ở vị trí đã chọn, nó có thể được cuộn và xem. Như đã hiển thị trong tư liệu sau: có thể sử dụng phân chia tế bào bằng cách so sánh bán hàng của nhân viên 1 với sản phẩm J của nhân viên 15 cùng lúc. Nói ra nóng, rạch sử dụng, kiểu năm, cho chiếc tranh đóng! 2 nóng ra! Cho tất cả ổn, dừng lại một phần của bàn hành nên nó vẫn có thể thấy được trong bàn hàn hành Có ba lệnh dưới giá lạnh Pane: Dừng băng, đóng băng hàng đầu và đóng băng cột đầu tiên. bức ảnh này: Khi cuộn xong tờ làm việc, hãy để những hàng thế và các cột dựa trên tế bào hiện thời được thấy. Khi bạn chọn ô đóng băng tế bào hiện thời, thì cột trên và bên trái của tế bào hoạt động bị đóng băng. Dừng hàng đầu lại! Giữ cho hàng đầu tiên được nhìn thấy khi kéo tờ còn lại. bức ảnh này: giữ cho cột đầu tiên được nhìn thấy khi kéo phần còn lại của bảng làm việc. Dừng hàng đầu tiên và đóng băng cột đầu tiên không thể dùng cùng lúc. Bạn cần phải hủy một đợt đóng băng khác trước khi dùng nó. Dừng lại