Xổ số MEGA 6/45

Dự đoán Kqxs Bình Định

Top Lô Ngày Hôm Nay Hoài Cảnh: Chuẩn bị các nguồn cung cấp giảm lượng CO2 và khuyến khích các nhà cung cấp hàng đầu đạt đến trung lập carbon

Cập Nhật:2022-05-28 11:57    Lượt Xem:144

Top Lô Ngày Hôm Nay Hoài Cảnh: Chuẩn bị các nguồn cung cấp giảm lượng CO2 và khuyến khích các nhà cung cấp hàng đầu đạt đến trung lập carbon

Nguồn: Sina Technology

đổ gãy gãy gãy gãy gãy gãy gãy gãy gãy gãy gãy gãy gãy gãy gãy tay tay tay tay gãy gãy gãy tay tay tay tay tay tay tay tay tay trùm trùm trùm trùm trùm lên não bộ. Nguồn cung cấp: Sina Technology, the 2022 Huakei introduced the carbon transaction activities and applications Một: Hoài Cảnh! Vừa có những yêu cầu bảo vệ môi trường xanh trong chiến lược hàng đầu và toàn bộ các công trình hợp đồng trong công tác với Hoa Kì, tất cả những yêu cầu bảo vệ môi trường xanh trong toàn bộ quá trình nhận hàng hóa, tuyển chọn, kiểm toán tại nơi đó và quản lý hiệu quả. Ông ấy nói rằng thách thức là công ty cung cấp không chỉ thực hiện hoạt động sản xuất và kinh doanh, mà còn trở thành một công ty có khả năng quản lý năng lượng và giỏi trong việc quản lý năng lượng. Chúng ta nên tự đặt mục tiêu giảm than của mình và tăng liên tục lượng năng lượng tái tạo. Chúng tôi có một số nhà cung cấp hàng đầu, và tỉ lệ năng lượng tái tạo đã vượt quá 50-kg. Một số nhà cung cấp hứa sẽ hoàn to àn bằng than. Ông ấy nói nếu các nhà cung cấp muốn tiến hành, họ có thể thấy nhiều cơ hội. Nếu chúng ta chậm lại thời đại, nó cũng có thể gây ra nhiều mất mát. Hy vọng các nhà cung cấp có thể hành động sớm hơn và biến thử thách thành cơ hội. Ảnh đã gửi vài gợi ý cho nhà cung cấp. Đầu tiên là đáp ứng nhu cầu môi trường công nghiệp to àn cầu và năng lượng của khách hàng, và tăng đầu tư trong việc bảo tồn năng lượng và giảm lượng. thứ hai, phát triển và thực hiện những mục tiêu đầy thử thách, nhanh chóng và kế hoạch hành động tương ứng; Thứ ba, tăng yêu cầu phát triển bền vững để hỗ trợ dây cung cấp năng lượng xanh và hạ carbon của Hoài Cảnh. Một: hình ảnh, Giám đốc chi nhánh phản ứng biến đổi khí hậu của Cục Bảo vệ Môi trường Shenzhen, cũng nói rằng: Trung thanh hủy CO2 lên đỉnh không chỉ là một cuộc cách mạng năng lượng, mà còn là một cuộc cách mạng cực lớn và sâu của nền công nghiệp xanh, sẽ tái cấu trúc toàn bộ hệ công nghiệp. Một công ty có chất lượng cao không chỉ phải chịu trách nhiệm phá hủy các-bon, mà còn hợp tác với các nhà cung cấp để thiết lập một chuỗi cung cấp có trách nhiệm phá hủy các-bon, để đạt được mục tiêu giảm các-thải của to àn bộ chuỗi cung ứng. Theo báo cáo thì Hoài Cảnh đã tiến hành một dự án phi công giảm lượng CO2 của nhà cung cấp tại bộ phận chỉ số 93, và nhiều hơn trăm người cung cấp tham gia dự án phi công. Sau đó Hoài Cảnh đã tiếp tục thúc đẩy việc quản lý lượng khí thải carbon của các nhà cung cấp Trong vụ 2020, Hoài Cảnh bắt đầu thúc đẩy các nhà cung cấp hàng đầu ghi giá cao hơn 80='của giá trị mua hàng đầu để xác định mục tiêu giảm lượng CO2 và thực hiện hành động giảm lượng CO2. Vụ 2021, Hoài Cảnh chấp nhận yêu cầu giảm lượng CO2 trong to àn bộ tiến trình quản lý nhà cung cấp, đưa ra yêu cầu giảm lượng CO2 cho tất cả các nhà cung cấp và khuyến khích các nhà cung cấp dẫn đầu đạt đến trung lập carbon trước. Theo Hoài Cảnh, bạn hy vọng tất cả các nhà cung cấp s ẽ ra tay để đối mặt với thách thức của việc giảm lượng carbon, nắm lấy cơ hội, tiếp tục thực hiện khái niệm phát triển năng lượng xanh tươi và hạ carbon, tích cực đáp ứng và thực hiện các nỗ lực giảm thải carbon của Hoài An, thiết lập các tiêu chuẩn cho các nhà cung cấp, Trương Jun.