Xổ số MEGA 6/45

Xổ số MEGA 6/45

Go Titans Game Năm mắt liên minh: cấm Hoài An và ZTE 5g

Cập Nhật:2022-05-30 08:33    Lượt Xem:58

Go Titans Game Năm mắt liên minh: cấm Hoài An và ZTE 5g

Theo như Hoa Kỳ, Anh Quốc, Úc và New Zealand, Canada vừa tuyên bố rằng Hoài and ZTE bị cấm tham gia xây dựng 5gGo Titans Game, và Ngũ nhãn liên minh tập hợp lại với nhau. Lý do Canada dùng cũng rất cổ hủ, tức là thứ được gọi là an ninh quốc gia. Không quan trọng là có bằng chứng hay không. Tóm lại, những nước phương Tây này không muốn thấy chúng ta mạnh mẽ trong lĩnh vực công nghệ mới nổi. họ s ưu t ập len của thế giới và không ngần ngại che giấu lĩnh vực công nghệ cao của chúng ta. Một số người đã đặt câu hỏi, t ại sao chúng ta không thể đối xử với họ theo cách riêng của họ, và cũng cấm các người quản lý thông t in hay mạng lưới từ các quốc gia này? Hơn nữa, nhiều công ty ở những nước này đã kinh doanh trong đất nước chúng ta, t ại sao chúng ta không thể bắt đầu với những công ty này và cho họ nếm mùi bị đàn áp? Nó được dự đoán rằng nếu chúng ta làm việc này, nó sẽ gây ra một tai nạn lớn cho các công ty ở đây. Rốt cuộc rồi, Trung Quốc có một thị trường lớn và một chuỗi công nghiệp hoàn to àn. Rất khó tìm được một nơi phù hợp hơn sau khi rời Trung Quốc. Nó không tốt cho chúng tôi Miền Tây càng muốn loại chúng ta khỏi chuỗi công nghiệp, chúng ta càng cần mở rộng và tạo ra một môi trường kinh doanh tốt để phá vỡ âm mưu của miền Tây. Nếu chúng ta loại bỏ một số công ty Tây phương theo ý muốn, chúng ta sẽ không chỉ rơi vào tình huống tương tự như họ, mà còn ảnh hưởng đến niềm tin của những công ty ngoại quốc khác. Description